Λ. Ελ. Βενιζέλου 20

GR-15236 ΠΕΝΤΕΛΗ

ΑΘΗΝΑ, ΕΛΛΑΣ

Τηλ: (+30) 210 8044043

& (+30) 210 8043047 * 210 8037010

E-mail: web@ittc.gr
URL http://www.ittc.gr

 
 

 

I. T. T. C. A. E.

INFORMATION TECHNOLOGY TECHNICAL CENTER

 

 

TO RETURN TO THE ENGLISH VERSION, CLICK HERE

 

 

 

 

Επωνυμία και νομική μορφή

 

 

Επωνυμία:

INFORMATION TECHNOLOGY TECHNICAL CENTER – I.T.T.C. Α.Ε.

Έδρα:

Λεωφ. Ελ. Βενιζέλου 20 – PLAISANCE, ΠΕΝΤΕΛΗ

Νομική μορφή:

Ανώνυμη Εταιρία

Ταχυδρομική Διεύθυνση:

Λεωφ. Ελ. Βενιζέλου 20 – 152 36 ΠΕΝΤΕΛΗ ΑΤΤΙΚΗΣ

Τηλέφωνο:

(+30) 210 8044043

Άλλα τηλέφωνα

(+30) 210 8043047 – 210 8037010

E-mail:

web@ittc.gr

Νόμιμος Εκπρόσωπος:

Ευμορφίλη Αποστόλου: Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος

Γενικός Διευθυντής:

Δημήτριος Αποστόλου

 

 

 

 

 

 

Σύντομο ιστορικό της Εταιρίας  

 


Η εταιρία I.T.T.C. A.E. ιδρύθηκε το 1996, με στόχο να καλύψει το κενό που παρουσιάζεται στον τομέα της σύγχρονης πληροφορικής και τηλεπληροφορικής εξαι­ρετικά προηγμένης τεχνολογίας, στην ανάπτυξη και παραγωγή ολοκλη­ρωμένου λογισμικού εξειδικευμένων εφαρμογών για περιβάλλον εργασίας με­γάλων συστημάτων (mainframe computers), δικτύων, πολυμέσων (MULTIMEDIA), πολλών χρηστών (MULTIUSER), στον χώρο της τοπικής και εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης και τεχνικής υποστήριξης, συμπεριλαμβανομένης και της δικτυακής υποδομής στον τομέα των επικοινωνιών, τόσο σε ενσύρματη, όσο και σε ασύρματη μορφή.

 

Η εξασφάλιση της συνεργασίας με την ΙΒΜ από τις πρώτες ημέρες λειτουργίας της εταιρίας, η επιλογή διακεκριμένων επιστημονικών συνεργατών, και η συνεχής ανοδική πορεία του κύκλου εργασιών, δείχνουν την επιθετική πολιτική της εταιρίας που έχει στόχο την άμεση καθιέρωσή της στην αγορά των μελετών, των υπολογιστικών συστημάτων και της ανάπτυξης λογισμικού υψηλής τεχνολογίας.

Στόχοι της εταιρίας που βρίσκονται ήδη στο στάδιο της υλοποίησης, είναι η υπογραφή συμβάσεων και με άλλες εταιρίες του Ευρωπαϊκού και Διεθνούς χώρου των σύγχρονων τεχνολογιών σε Η/Υ, δίκτυα και επικοινωνίες, διασφαλίζοντας την απόκτηση και μεταφορά τεχνογνωσίας, που η εταιρία μας - με την ανάπτυξη πρωτοποριακών συστημάτων λογισμικού - θα διοχετεύει στις εταιρίες που χρειάζονται την τεχνογνωσία αυτή στον Ελληνικό χώρο.

Οι ερευνητικές και τεχνολογικές δραστηριότητες της εταιρείας εστιάζονται στους επόμενους τομείς:

·         Εκπαίδευση σε μεγάλα συστήματα Η/Υ

·         Ανάπτυξη Λογισμικού

·         Περιβαλλοντολογικά Προγράμματα

·         Προγράμματα Βιο-Ιατρικής

·         Ανάπτυξη ενσύρματης και ασύρματης επικοινωνίας μετάδοσης ήχου, εικόνας και δεδομένων για πολλούς χρήστες, είτε σε κλειστό (Closed User Groups) είτε σε ανοικτό (Public Networks) επίπεδο

·         Ασφάλεια και διασφάλιση (security and safety) ηλεκτρονικών τραπεζικών συναλλαγών

·         Προγράμματα ασφαλιστικής κάλυψης κινδύνων ηλεκτρονικών τραπεζικών συναλλαγών σε συνδυασμό με εφαρμογές security and safety (βλ. ανωτέρω)

 

Αποτέλεσμα των μακρών ερευνών της εταιρείας στους ανωτέρω τελευταίους δύο τομείς, αποτελεί η κατάθεση αιτήσεων στον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (Ο.Β.Ι.) και η αναμονή χορήγησης σχετικού αριθμού διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας (patents pending). Σημειώνεται ότι οι μέθοδοι που έχει αναπτύξει η ITTC, αποτελούν παγκοσμίως πρωτότυπες επιστημονικές και εμπορικές εφαρμογές, ορισμένες δε από αυτές εγκαινιάζουν πεδία εφαρμογών που παρουσιάζονται για πρώτη φορά, τόσο σε ελληνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο.

 

Στα πλαίσια των δραστηριοτήτων αυτών η ITTC έχει καλύψει εκπαιδευτικά προγράμματα της IBM σε πελάτες όπως (ενδεικτικά):

 

·         IBM ΕΛΛΑΣ

·         IBM ΚΥΠΡΟΥ

·         ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

·         ΑΡΧΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

·         ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

·         ΕΚΟ

·         ΛΑΪΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ

·         ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ

·         ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

 

 

Κτιριακές Εγκαταστάσεις

 

·         Τα γραφεία της διοικήσεως της εταιρίας στεγάζονται σε ιδιόκτητο νεοκλασικό διατηρητέο κτίριο, έργο του Κλεάνθη – την περίφημη PLAISANCE, ακίνητο της Δούκισσας της Πλακεντίας, που υπήρξε το πρώτο ξενοδοχείο της Ελλάδος μετά το 1821 (κατασκευής 1847).

 

·         Στο κτίριο αυτό υπάρχει πλήρες δίκτυο LAN για τα απαραίτητα συστήματα Η/Υ, εκτυπωτών, σαρωτών, επικοινωνιακού εξοπλισμού κλπ., τόσο για τις καθημερινές απαιτήσεις, όσο και για το ερευνητικό έργο της Εταιρείας.

 

·         Η τοποθεσία αυτή, έχουσα οπτική επαφή με όλο σχεδόν το λεκανοπέδιο Αττικής, καθιστά το κτίριο αυτό ιδανικό για την εγκατάσταση κεραιών που απαιτούν ευθεία οπτική γραμμή (line of sight).

 

·         Υπάρχει εγκατεστημένη σύνδεση με κορμό δικτύου οπτικής ίνας, το οποίο επιτρέπει ευρυζωνικές εφαρμογές μεταφοράς ήχου, εικόνας, video και δεδομένων, καθώς και τη χρήση και εκμετάλλευση μεγάλου αριθμού ψηφιακών τηλεφωνικών γραμμών, η οποία θα ενεργοποιηθεί με την υπογραφή της σχετικής σύμβασης – οπότε και θα θεωρείται μεγάλος πάροχος.

 

·         Στον 6ο όροφο του κτιρίου στη Λ. Συγγρού 137 & Αιγαίου, όπου υπάρχει οπτική επαφή με το κτίριο της Πεντέλης, όπου και οι δύο μαζί καλύπτουν οπτικά (line of sight) σχεδόν όλο το λεκανοπέδιο, υπάρχει δυνατότητα νομική (αποκλειστική χρήση του δώματος το οποίο είναι ιδιόκτητο και όχι κοινόχρηστο ή κοινόκτητο) και τεχνολογική για εγκατάσταση κεραιών στο δώμα, με χρήση χώρου γραφείων, καθώς και η δυνατότητα (υπάρχει δικαίωμα υψούν με ιδιοκτησία 285 χιλιοστών του οικοπέδου) για προσθήκη (ταχύτατα με σιδηροκατασκευή), δύο επί πλέον ορόφων συνολικού εμβαδού 3.000 m2 πλέον του υφισταμένου σήμερα δώματος το οποίο θα μεταφερθεί πάνω από τον τελευταίο όροφο.

 

·         Στη Νήσο Λέρο της Δωδεκανήσου, η οποία ευρίσκεται εις το μέσον της απόστασης Πειραιά-Ρόδος, εδρεύει η Εταιρεία PLAISANCE S.A. των ιδίων μετόχων, όπου επί του μοναδικού λόφου του νησιού υπάρχει ιδιόκτητο νεοκλασικό κτίριο που μετατρέπεται σε συγκρότημα επιπλωμένων διαμερισμάτων Α΄ τάξης και γραφείων. Εκεί υφίσταται δυνατότητα τοποθέτησης κεραιών που έχουν οπτική επαφή (line of sight) με τις κεραίες της Λεωφ. Συγγρού και μπορούν να ελέγχουν οπτικά σχεδόν όλο το Αιγαίο, για ανάπτυξη επικοινωνιών πάσης μορφής, για την εξυπηρέτηση τόσο των Νησιών αλλά και των πλοίων, καθώς και ως ενδιάμεσος σταθμός ή αναμεταδότης για Μέση Ανατολή και Αφρική.

 

·         Σύντομα, στην Παλαιά Επίδαυρο, στη θέση Κιουρκάτι Σοφικού Κορινθίας, σε έκταση 755 στρεμμάτων με όψη στη θάλασσα – συνιδιοκτησίας των ιδίων μετόχων, θα δημιουργηθεί πρότυπος οικισμός, αυτόνομος

·         σε ρεύμα, που θα παράγεται με εγκατάσταση νέας γενιάς φωτοβολταϊκών και αιολική ενέργεια,

·         σε νερό, που θα παράγεται με μηχανήματα που υγροποιούν τον ατμοσφαιρικό αέρα,

·         σε αποχέτευση, με εγκαταστάσεις βιολογικού καθαρισμού των υδάτων, και

·         σε παροχή τηλεφωνίας με χρήση ασύρματης μεταφοράς ήχου, εικόνας και δεδομένων καθώς και internet.

 

 

Προϊόντα / Υπηρεσίες

 

Η I.T.T.C. Α.Ε., εκτός από το ερευνητικό της έργο, παρέχει επίσης τα κάτωθι προϊόντα και υπηρεσίες:

 

Προϊόντα:

·         Ανάπτυξη Λογισμικού

·         Περιβαλλοντολογικά Προγράμματα

·         Προγράμματα Βιο-Τεχνολογίας

·         Ανάπτυξη Βάσεων Δεδομένων (με χρήση πολυμέσων)

 

Υπηρεσίες:

·         Εκπαίδευση σε μεγάλα Υ/Η συστήματα

·         Συμβουλευτικές Υπηρεσίες για Δίκτυα Επικοινωνιών

 

 

 

Οικονομικά Στοιχεία

 

Το κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σήμερα στις 300.000 € – το οποίο έχει εξαντληθεί σε πάγιες εγκαταστάσεις, τεχνολογική υποδομή (ψηφιακές διασυνδέσεις, εξοπλισμός πληροφορικής, εγκαταστάσεις κεραιών, ευρυζωνικές συνδέσεις, εκπαίδευση στελεχών κ.ά.), με προοπτική να αυξηθεί στο 1.000.000 €.

 

Η εταιρία έχει πιστωτικό Φ.Π.Α. 30.000 €.

 

Η I.T.T.C. Α.Ε. δεν έχει καμία οικονομική υποχρέωση, βραχυπρόθεσμη ή μακροπρόθεσμη, ουδέποτε δανείστηκε χρήματα ή υπέγραψε εγγυήσεις.

 

 

 

* * *